Cena Jiřího Ortena

Cena Jiřího Ortena

Cena Jiřího Ortena je jedním z nejprestižnějších literárních ocenění v České republice, které se každoročně uděluje mladým talentovaným autorům do třiceti let. Toto ocenění je věnováno památce Jiřího Ortena, významného českého básníka, který tragicky zahynul během druhé světové války. Cena je udělována od roku 1987 a jejími laureáty se stali mnozí významní autoři, kteří dále obohacují českou literaturu.

Cena Jiřího Ortena je udělována za prozaická či poetická díla napsaná v českém jazyce. Kromě prestižního titulu obdrží vítěz finanční odměnu ve výši 50 000 Kč a možnost zahraničního tvůrčího pobytu. Cena si klade za cíl podpořit a zviditelnit mladé literární talenty a zároveň udržovat povědomí o důležitosti literatury ve společnosti.

Úvod do Ceny Jiřího Ortena

Laureátem 37. ročníku Ceny Jiřího Ortena se stal Marek Torčík s románovým debutem "Rozložíš paměť". Tento prestižní literární ocenění získal za své působivé a literárně přesvědčivé vyprávění, které odhaluje předsudky a stereotypy vůči jinakosti v maloměstském prostředí. Torčíkovo dílo, které již získalo ocenění Magnesia Litera v kategorii próza, vyšlo v nakladatelství Paseka a upoutalo pozornost poroty svou hloubkou a literární kvalitou.

Stručná historie Ceny Jiřího Ortena

Cena Jiřího Ortena byla poprvé udělena v roce 1987 a od té doby se stala jedním z nejvýznamnějších literárních ocenění pro mladé autory v České republice. Mezi laureáty patří například Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petra Soukupová a Marek Šindelka. Každý rok jsou nominovány a oceněny díla, která přinášejí nové pohledy na literární tvorbu a reflektují současné společenské problémy.

Aktuální ročník

Informace o aktuálním ročníku Ceny Jiřího Ortena

V roce 2024 se laureátem 37. ročníku Ceny Jiřího Ortena stal Marek Torčík s románovým debutem Rozložíš paměť (2024). Tento prestižní literární ocenění získal za své působivé a literárně přesvědčivé vyprávění, které odhaluje předsudky a stereotypy vůči jinakosti v maloměstském prostředí. Torčíkovo dílo, které již získalo ocenění Magnesia Litera v kategorii próza, vyšlo v nakladatelství Paseka a upoutalo pozornost poroty svou hloubkou a literární kvalitou.

Laureát 37. ročníku Ceny Jiřího Ortena

Cena Jiřího Ortena za rok 2024 si odnáší spisovatel a básník Marek Torčík za svůj debutový román Rozložíš paměť. Autor upoutal porotu jmenovanou Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) silným a literárně přesvědčivým vyprávěním mladého muže, jehož jinakost naráží na předsudky a stereotypy nejen jeho nejbližších, ale i na nepochopení maloměstského světa, v němž vyrůstá.

Slavnostní vyhlášení vítěze

Slavnostní vyhlášení a krátké autorské čtení všech nominovaných proběhlo ve středu 15. května od 20 hodin v Zrcadlové kapli Národní knihovny v pražském Klementinu. Pořad streamovala ČTK a byl živě přenášen také na facebookových profilech Ceny Jiřího Ortena a Českého literárního centra. Oceněná kniha vzešla z 29 přihlášených titulů. Nominace kromě Torčíkova románu Rozložíš paměť získaly sbírky Flavedo Vasiliose Chaleplise a Dům U Orobinců Ondřeje Krystyníka.

Nominované knihy

Přehled nominovaných knih na Cenu Jiřího Ortena 2024

V roce 2024 byly na Cenu Jiřího Ortena nominovány následující knihy: Flavedo od Vasiliose Chaleplise, Dům U Orobinců od Ondřeje Krystyníka a Rozložíš paměť od Marka Torčíka.

Sbírka Flavedo od Vasiliose Chaleplise

Vasilios Chaleplis (*1993) se ve své básnické sbírce Flavedo (2024) dostává na samou hranici světů – těch intimních, které si neseme v sobě, a těch natolik vzdálených, že je navštěvujeme jen v našich nejdivočejších představách. Sbírka vytváří obrazy, které připomenou surreálnou imaginaci i digitální glitch, pracuje s absurditou intimity i intimitou absurdity.

Dům U Orobinců od Ondřeje Krystyníka

Ondřej Krystyník (*1993) ve své básnické sbírce Dům U Orobinců (2024) hledá Boha mezi božstvy jakoby na zapřenou, o to však poctivěji. Jeho básně jsou suverénně tvarované celky, čitelné i tajuplné, srozumitelné i ztřeštěné, lyrický subjekt má masku studenta, který nedopatřením spálil index.

Rozložíš paměť od Marka Torčíka

Marek Torčík (*1993) v románu Rozložíš paměť (2024) představil silné a literárně přesvědčivé vyprávění mladého muže, jehož jinakost naráží na předsudky a stereotypy nejen jeho nejbližších, ale i na nepochopení maloměstského světa, v němž vyrůstá. Nominována na Cenu Jiřího Ortena je kniha i za z paměti se tu vynořující vzpomínky na dětství, šikanu, bolest z odmítnutí, ponížení i ran, na lásku, strach i přijetí vlastních stínů.

Další knihy na tzv. longlistu

Pokojně od Hany Ditrichové

Hana Ditrichová se svou knihou Pokojně (2024) zaujala porotu svým nevšedním vyprávěním o geniu loci českobudějovického Pražského předměstí. Kniha vypráví o proměně periferie, do staré zástavby vesměs v žalostném stavu se zakusuje zástavba nová a proces vylučuje poezii.

Na cestu zpět si zapínám skryté titulky od Eleny Pecenové

Elena Pecenová ve své sbírce Na cestu zpět si zapínám skryté titulky (2024) hovoří o digitalitě, lásce, intimitě a tělesnosti. Interpretačně dráždivé, těkavé a fragmentární básně spojují realitu a virtuálno do jednoho horizontu, v němž se topíme my všichni.

Hořím v kameni od Marie Jehličkové

Marie Jehličková ve své sbírce Hořím v kameni (2024) zkoumá možnosti poezie jako prostředku vyjádření lidského nitra a jeho vnitřních konfliktů. Básně spojují prvky přírodní a duchovní, hledají rovnováhu mezi věčností kamene a pomíjivostí lidského života.

Ani holka, ani kluk od Marto Kelbl

Marto Kelbl ve své knize Ani holka, ani kluk (2024) přináší příběhy o identitě, pohlaví a sebeurčení. Kniha je mozaikou příběhů, které reflektují osobní zkušenosti autorů a autorek, a otvírá prostor pro diskusi o tom, co to znamená být člověkem ve světě plném očekávání a norem.

Přehled laureátů Ceny Jiřího Ortena

Cena Jiřího Ortena, udělovaná mladým talentovaným autorům do 30 let, je prestižním oceněním na české literární scéně. Zde naleznete přehled laureátů od jejího založení v roce 1987.

Laureáti z 80. let

Laureáti z 90. let

Laureáti z 2000. let

Laureáti z 2020. let

Historie

Historie Ceny Jiřího Ortena od jejího vzniku

Cena Jiřího Ortena byla založena v roce 1987 jako ocenění pro mladé autory do 30 let, kteří svým literárním dílem přispívají k rozvoji české literatury. Původně vznikla mimo oficiální struktury a byla určena jako alternativa k tehdejším státním cenám. Mezi prvními laureáty byli Zuzana Brabcová a Martin M. Šimečka. Cena si rychle získala prestiž a stala se významným oceněním pro mladé literáty.

Zakladatelé Ceny Jiřího Ortena

Zakladateli Ceny Jiřího Ortena byli Jindřich Pokorný a Vladimír Pistorius. Jejich cílem bylo vytvořit platformu pro ocenění mladých literárních talentů, kteří svým dílem přinášejí nový pohled na svět a obohacují českou literární scénu. Cena byla pojmenována na počest Jiřího Ortena, významného českého básníka, který tragicky zahynul během druhé světové války.

Vývoj a změny organizace ceny

Cena Jiřího Ortena prošla během let několika změnami ve své organizaci. Po jejím založení byla dlouhá léta udělována nakladatelstvím Mladá fronta. Od roku 2009 je organizována Svazem českých knihkupců a nakladatelů ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Součástí ocenění je i finanční odměna pro vítěze, která v současnosti činí 50 000 Kč. Cena se stále těší velké prestiži a každoročně přitahuje pozornost literárních kritiků i čtenářů.

Porota

Složení poroty Ceny Jiřího Ortena 2024

Porotu Ceny Jiřího Ortena 2024 tvoří renomovaní literární odborníci, kritici a autoři, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti české literatury. V tomto roce se v porotě sešli Ondřej Buddeus, Karel Škrabal, Jonáš Hájek, Libor Staněk a Alena Šidáková Fialová. Každý z nich přináší do hodnocení svůj jedinečný pohled na literaturu, což zajišťuje různorodost a objektivitu při výběru vítěze.

Významné osobnosti v porotě

Porota Ceny Jiřího Ortena se každoročně skládá z významných osobností české literární scény. Mezi porotci v minulých letech byli například spisovatelé a kritici jako Petr Fischer, Božena Správcová, Ondřej Buddeus a Alena Šidáková Fialová. Tyto osobnosti svými znalostmi a zkušenostmi přispívají k vysoké úrovni hodnocení a výběru laureátů ceny.

Kritéria hodnocení a výběr vítěze

Porota při výběru vítěze Ceny Jiřího Ortena posuzuje především literární kvalitu a originalitu předložených děl. Hodnotí se přínos díla k české literární scéně, jeho stylistická a tematická inovativnost, stejně jako hloubka a komplexnost literárního zpracování. Všechny nominované knihy jsou pečlivě analyzovány a porotci diskutují o jejich silných a slabých stránkách, aby vybrali to nejvýznamnější dílo roku.

Ocenění

Finanční prémie pro vítěze

Vítěz Ceny Jiřího Ortena získává finanční prémie ve výši 50 000 Kč. Tato prémie je udělována s cílem podpořit mladé autory v jejich literární tvorbě a umožnit jim další rozvoj jejich talentu. Od roku 2020 jsou navíc oceněni i další nominovaní autoři, kteří získávají prémie ve výši 10 000 Kč.

Rezidenční pobyt pro vítěze

Součástí ocenění je také rezidenční pobyt, který vítězi zprostředkuje České literární centrum. Tento pobyt poskytuje laureátovi možnost pracovat na svém dalším literárním projektu v inspirativním prostředí zahraniční rezidence, kde může načerpat nové podněty a rozvíjet své tvůrčí schopnosti.

Překlad ukázky díla do cizích jazyků

Všichni nominovaní autoři od Českého literárního centra obdrží překlad ukázky ze svého díla do angličtiny, francouzštiny a němčiny. Tento překlad je určen pro účely zahraniční propagace a umožňuje autorům oslovit širší čtenářskou obec mimo hranice České republiky. Tato podpora přispívá k mezinárodnímu uznání české literatury.

 • Závěr
 • Závěr

  Závěrečné shrnutí významu Ceny Jiřího Ortena

  Cena Jiřího Ortena je jedním z nejvýznamnějších literárních ocenění pro mladé autory v České republice. Již od svého vzniku v roce 1987 přispívá k objevování a podpoře literárních talentů, které mají potenciál obohatit českou literaturu o nové a originální hlasy. Toto ocenění nejen že poskytuje finanční a tvůrčí podporu laureátům, ale také zvyšuje povědomí o jejich tvorbě mezi čtenáři i odbornou veřejností. Díky Ceně Jiřího Ortena se mnozí mladí autoři dostali do popředí literární scény a získali zasloužené uznání.

  Budoucnost Ceny Jiřího Ortena

  Budoucnost Ceny Jiřího Ortena vypadá velmi slibně. S podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Magistrátu hl. města Prahy a Českého literárního centra je zajištěno, že cena bude i nadále podporovat mladé literární talenty. Plánuje se rozšíření mezinárodní spolupráce a propagace českých autorů v zahraničí. Díky těmto aktivitám se zvýší prestiž ceny a její schopnost oslovovat širší okruh čtenářů i mimo Českou republiku. Cena Jiřího Ortena tak bude nadále hrát klíčovou roli v podpoře a rozvoji mladé české literatury.

  Kontakty

  Kontaktní informace pro zájemce o Cenu Jiřího Ortena

  Pokud máte zájem o více informací o Ceně Jiřího Ortena nebo se chcete přihlásit, můžete nás kontaktovat na následující adrese:

  Svaz českých knihkupců a nakladatelů
  Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha 2, 120 00
  E-mail: info@sckn.cz
  Telefon: +420 224 219 944

  Oficiální stránky Ceny Jiřího Ortena

  Aktuální informace, novinky a podrobnosti o Ceně Jiřího Ortena naleznete na oficiálních stránkách:

  www.cenajirihoortena.cz

  Kontakty na Svaz českých knihkupců a nakladatelů

  Pro více informací o dalších aktivitách a projektech Svazu českých knihkupců a nakladatelů navštivte jejich oficiální stránky nebo se obraťte na:

  Svaz českých knihkupců a nakladatelů
  Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha 2, 120 00
  E-mail: info@sckn.cz
  Telefon: +420 224 219 944
  Web: www.sckn.cz

  Přihlášení

  Nemáte účet? Registrace

  Naše sociální sítě:
  Cena Jiřího Ortena

  Sdílet na: