So-ri, Moon (1974)

Moon So-ri
  • Role: Herec
  • Datum narození: 2. července 1974
Přidej vlastní popis, zatím tu žádný není!

Filmografie Moon So-ri

Film Rok Role
좋.댓.구 좋.댓.구 2023 Herec
니 부모 얼굴이 보고 싶다 니 부모 얼굴이 보고 싶다 2022 Herec
이창동: 아이러니의 예술 이창동: 아이러니의 예술 2022 Herec
Tempo Soulu Tempo Soulu 2022 Herec
세자매 세자매 2021 Herec, Producent
인간증명 인간증명 2020 Herec
메기 메기 2019 Herec
배심원들 배심원들 2019 Herec
리틀 포레스트 리틀 포레스트 2018 Herec
군산: 거위를 노래하다 군산: 거위를 노래하다 2018 Herec
여배우는 오늘도 여배우는 오늘도 2017 Režisér, Herec, Spisovatel
1987 1987 2017 Herec
특별시민 특별시민 2017 Herec
Komorná Komorná 2016 Herec
가려진 시간 가려진 시간 2016 Herec
필름시대사랑 필름시대사랑 2015 Herec
나쁜 나라 나쁜 나라 2015 Herec
아카이브의 유령들 아카이브의 유령들 2014 Herec
Gwanneungui bubchik Gwanneungui bubchik 2014 Herec
자유의 언덕 자유의 언덕 2014 Herec
만신 만신 2014 Herec
Seupai Seupai 2013 Herec
분노의 윤리학 분노의 윤리학 2013 Herec
50:50 50:50 2013 Herec
영화판 영화판 2012 Herec
다른 나라에서 다른 나라에서 2012 Herec
마당을 나온 암탉 마당을 나온 암탉 2011 Herec
카멜리아 카멜리아 2010 Herec
작은 연못 작은 연못 2010 Herec
하하하 하하하 2010 Herec
하녀 하녀 2010 Herec
디 엔드 디 엔드 2009 Herec
나의 마음은 지지 않았다 나의 마음은 지지 않았다 2009 Herec
날아라 펭귄 날아라 펭귄 2009 Herec
잘 알지도 못하면서 잘 알지도 못하면서 2009 Herec
사과 사과 2008 Herec
우리 생애 최고의 순간 우리 생애 최고의 순간 2008 Herec
Les renaissances du cinéma coréen Les renaissances du cinéma coréen 2006 Herec
여교수의 은밀한 매력 여교수의 은밀한 매력 2006 Herec
가족의 탄생 가족의 탄생 2006 Herec
사랑해... 말순씨 사랑해... 말순씨 2005 Herec
효자동 이발사 효자동 이발사 2004 Herec
Dobrý právník a jeho žena Dobrý právník a jeho žena 2003 Herec
오아시스 오아시스 2002 Herec
박하사탕 박하사탕 2000 Herec